Waarom Fair Banking?

Wat willen we bereiken?

In het huidige monetaire systeem zijn het de banken (niet de staat) die het geld creëren en voor het gebruik hiervan rente in rekening brengen aan u en ons, bedrijven en landen/regeringen. Dit systeem heeft op de lange termijn vergaande maatschappij ontwrichtende consequenties waarvan de systematisch groeiende ongelijkheid tussen arm en rijk de belangrijkste is. Een andere consequentie, groeidwang, heeft een enorme invloed op bijvoorbeeld werkeloosheid en milieu.

Ons doel is deze informatie zo veel mogelijk te verspreiden zodat meer mensen kunnen kiezen hier bewuster mee om te gaan en waar mogelijk voor een socialer alternatief zullen kiezen.

Zo'n alternatief presenteren wij onder de naam Fair4All.

'Het is goed dat de mensen ons bancaire en monetaire systeem niet begrijpen, want als ze dat deden, denk ik dat er voor morgenochtend een revolutie zou zijn'- Henry Ford

'Geef mij de controle over het geld van een land en ik maak mij geen zorgen over wie haar wetten maakt'- Mayer Amschel Rothschild (bankier)

'Rente veroorzaakt werkloosheid, inflatie en verwoesting van het milieu. Elke renteverhoging betekent dat het bedrijfsleven meer moet betalen voor hun leningen. Om deze financiële druk te compenseren moeten zij snijden in hun loonkosten, hetgeen de werkloosheid doet oplopen, prijzen verhogen, met inflatie als resultaat, of de productie opvoeren, wat leidt tot een verhoogd gebruik van natuurlijke bronnen' - Oscar Kjellberg, ex CEO van JAK Leden Bank, Sweden

' Rente in rekening brengen voor geleend geld is onrechtvaardig want dit is iets verkopen wat niet bestaat, en leidt tot ongelijkheid, hetgeen in strijd is met rechtvaardigheid. Geld is vooral uitgevonden als ruilmiddel. Het is dus van nature ONRECHTMATIG om rente in rekening te brengen voor uitgeleend geld ' - Thomas van Aquino

 

Nieuws

Recente toevoegingen

Huis blok aan je been? Hoge restschuld bij verkoop? Hoe je de flexibiliteit weer terug kunt krijgen.

Ben je zelfstandige ondernemer en heb je een hypotheek/huis dan kan ik je misschien helpen. Vorig jaar kocht ik mijn restschuld van bijna € 123.000 af voor € 6.000, Als je situatie in principe mogelijkheden biedt deel ik mijn ervaringen en geef advies in een persoonlijk consult.

Lees hier meer

Geert Kimpen over hypotheken, brieven aan zijn bank, en de verantwoordelijkheid naar onze kinderen

Hoe banken werkelijk werken: Misconceptions around Banking - Banking 101 (Part 1)

Hoe banken werkelijk werken 2: What's wrong with the money multiplier? - Banking 101 (Part 2)

Hoe banken werkelijk werken 3: How is money really made by banks? - Banking 101 (Part 3)

Hoe banken werkelijk werken 4: How much money can banks create - Banking 101 (Part 4)

Hoe banken werkelijk werken 5: Do banks create money or just credit? - Banking 101 (Part 5)

Belangrijke voordracht: Banking Reform by Positive Money (Conference 2013)

Ad Broere: 'Rente en geldschepping'

Ook in Nieuw Zeeland wordt men wakker: 'Paying interest on a loan that never existed'

Hoe ontstaat geld? Openhartig interview met Peter Blom van Triodos

Net als in Canada is er ook in Engeland een (korte) periode geweest gedurende de vorige eeuw waarin de staat rentevrij geld in omloop bracht. Onderdruk van de banken is hier weer snel een eind aan gemaakt. Lees: 'Bankers, Bradburys, Carnage and slaughter on the western front'

How banks create and destroy money. A guide to the Euro zone monetary system

Money... how it works

Dit filmpje maakt duidelijk dat het systeem van banken bij het aangaan van een 'lening' het betreffende bedrag uit het niets creëren EN dat zij verdienen aan de marge tussen de rente die zij ontvangen voor een 'lening' en de rente die zij betalen over spaargeld. Op het niveau van individuele banken ligt het gecompliceerder.

VPRO Tegenlicht: Het brein van de bankier

A return to sovereign money?

Economic Science and the Debt Crisis

Interviews met a.o.: - Joseph Stiglitz (Columbia University) - Steve Keen (University of Western Syndey) - Dirk Bezemer (University of Groningen) - Michael Kumhof (IMF) - Robert Lucas (University of Chicago) - Stefan Ingves (Swedish Central Bank) - Jörg Asmussen (ECB)

 

TEDxLeiden - Money as a social relationship

 

'Occupy Money. Creating an Economy Where Everybody Wins' - Margrit Kennedy

Occupy Money

 

Het nieuwe boek van Ad Broere is uit: 'Geld komt uit het niets'

Geld komt uit het niets

IMF's epic plan to conjure away debt and dethrone bankers

It's the interest, stupid! Why bankers rule the world

Poverty is not an accident. Trailer van documentaire 'The end of poverty' (Bekijk de volledige documentaire)

Power of Banks vs. Democracy. Nederlands ondertiteld.

Why is there so much debt? Nederlands ondertiteld.

Details m.b.t. de 'Credit River Case' uit 1969 waar een rechter besloot dat een lening niet geldig was omdat de verstrekkende bank het geld zelf had gecreëerd. (Engels)

Huizenprijzen dalen nu, maar wat is de oorzaak van de enorme stijgingen in het nabije verleden?

Money as Debt 3. Hoe het beter kan:

Money as Debt 2. Briljant vervolg op deel 1. Het geeft duidelijke antwoorden op alle vragen die wij de laatste jaren bijna dagelijks zonder filmpje hebben beantwoord. Vergelijking van het huidige bancaire systeem met valsmunterij. Misleiding: een lening is geen lening, spaargeld is wel een lening. Waarom moeten sommige banken (een gedeelte) van een 'lening' wel inkopen en anderen niet? Hoe kunnen banken verliezen maken als ze zelf geld kunnen creëren? Wie is het aantoonbare slachtoffer van het systeem? Het probleem van oppotten (van rente). Etc., etc.:

Future Money, Breakdown or Breakthrough - James Robertson (Boek)

 

 

 

 

 

Sociale media

Volg ons en tweet